ผลงานผู้เข้าประกวด

ผู้ร่วมแชร์ทั้งหมด

291,530 แชร์

คะแนนสูงสุด 6 อันดับแรก

ของขวัญจากฟ้า

ผู้เข้าประกวด :
นายยุทธพิชัย โฉลกดี

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่5

วันที่ส่งภาพ : 26 พฤศจิกายน 2562

เหงา

ผู้เข้าประกวด :
ลภัสรดา บุญจันทร์

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่5

วันที่ส่งภาพ : 27 พฤศจิกายน 2562

ความทรงจำของฉัน

ผู้เข้าประกวด :
ด.ญ. ภุมรินทร์ สุขเลี้ยง

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่1

วันที่ส่งภาพ : 15 ตุลาคม 2562

Dimension of Belief มิติของความเชื่อ

ผู้เข้าประกวด :
กฤษณะ เสาวนิตย์

รุ่น : อุดมศึกษา

วันที่ส่งภาพ : 24 ตุลาคม 2562

ดวงตาแห่งความหวัง

ผู้เข้าประกวด :
ภคิน ศิริเกษมสุข

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่1

วันที่ส่งภาพ : 19 พฤศจิกายน 2562

โลก ศูนย์ จุด สี่

ผู้เข้าประกวด :
พัชรพร คอแก้ว

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่2

วันที่ส่งภาพ : 20 ตุลาคม 2562

ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด

Flexibility of life

ผู้เข้าประกวด :
พรรณวสา การะเกษ

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่4

วันที่ส่งภาพ : 1 ธันวาคม 2562

ตัวตน

ผู้เข้าประกวด :
จักรพล แก้วศรี

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่5

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

พลังแห่งจินตนาการ ( power of imagination )

ผู้เข้าประกวด :
ธนายุทธ ลาไป

รุ่น : อุดมศึกษา

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

วันพ่อเเละโครงการหลวง

ผู้เข้าประกวด :
ด.ช.ณัฎฐากร อินทรสุวรรณ

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่3

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

Different people different culture

ผู้เข้าประกวด :
สุภาพรรณ จันทร

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่3

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

มิติแห่งความสุข

ผู้เข้าประกวด :
นายอัมรินทร์ อารีดี

รุ่น : อุดมศึกษา

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

The Depiction of Obsession

ผู้เข้าประกวด :
จิตรทิบดี จิตตนิยมพาณิชย์

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่4

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

ความเยือกเย็นในแสงสว่าง

ผู้เข้าประกวด :
ชัญญานภัส ธีรวโรดม

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่1

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

มิติที่สร้างฃิวิต

ผู้เข้าประกวด :
ศักดิภัทร์ ศรีเกื้อกลิ่น

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่6

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

มิติทั่งสองของชีวิต

ผู้เข้าประกวด :
ธนดล พันธุระ

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่5

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

Dream Dimension

ผู้เข้าประกวด :
อณิณธิตา ศตศยามล

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่3

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562

คำของพ่อ

ผู้เข้าประกวด :
กมลชนก พันธเสน

รุ่น : มัธยมศึกษาปีที่3

วันที่ส่งภาพ : 30 พฤศจิกายน 2562